เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ปรัชญา/คำขวัญ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลนักเรียน
ครูแ ละบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
สภานักเรียน
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ
  ผลงานครู
 
  สื่อการจัดการเรียนรู้
งานวิจัย
การพัฒนาหลักสูตร
สื่อการสอน
สื่อ CAI
สื่อ WBI
สื่อ E-Larning
สื่อ E-Book
สื่อ LMS

  สื่อการสอน


 
   ราคาน้ำมันวันนี้


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่...โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
ข่าวประชาสัมพันธ์                          ช่องทางแสดงความคิดเห็น         ถาม- ตอบ                                                         


ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57ก
ประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57ก
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
(อาคารเรียน 212ล./57ก)
เกณฑ์ระดับคุณภาพ - งานประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Best Pratice "การพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของนักเรียนด้วย ADDER MODEL
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)" โดยนายวันชัย คำเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เผยแพร่ผลงาน

รายงานการการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้
เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่3
โดย นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์โทน (9 กรกฎาคม 2562)

เผยแพร่ผลงาน

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เรื่อง English Around the World โดยใช้วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการ
ของเมอร์ดอกซ์ (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย นางสาวพรชนัน สมบูรณ์พร (13 มีนาคม 2561)

เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดย นางสาวสุพรรษา  แก้วกองทรัพย์  

เผยแพร่ผลงาน

การใช้บทร้อยกรองส่งเสริมการอ่าน ชุดมาตราตัวสะกด
      ไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดย นางสาวหทัยกาญจน์  วงษ์แก้ว

เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุด All About Me

โดย นางสาวอรุณทิพย์  จันทร์ฤทธิ์

แนวปฏิบัติ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน

ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ การลงโทษ การตัด และการเพิ่มคะแนนความประพฤติ พ.ศ.2556
คะแนนความประพฤตินักเรียนภาคเรียนที่1/2562

 

  ข่าวสารจากโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
   กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
   กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31พ.ค.62)

กิจกรรมเดินรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.
   กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา2561
     กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา2562
กิจกรรมกีฬา-กรีฑานักเรียน ระดับอำเภอ
 กิจกรรมตลาดนัดความเป็นไทย
                                                                                                                    
การนำเสนอสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฎิบัติที่เป็นเลิศ
   ด.ญ.ภรณ์สกุล มาดล รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
     กิจกรรมตลาดนัดความเป็นไทย
ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกันพัฒนาวัดหาดล้าเหนือ
กิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2561
 กิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐ
                                                                                                                  
ปฏิทินกิจกรรม
>> กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิ.ย.2562
>> กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562
13 มิ.ย.2562
>> กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2562
12 มิ.ย.2562
>> กิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ1อำเภอ 1ถนนเฉลิมพระเกียรติ
31พ.ค.2562
>> .กิจกรรม เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
31พ.ค.2562
กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
                        

       
 

กิจกรรมตลาดนัดหนังสือ
ภาพกิจกรรม  44

กิจกรรวันคริสต์มาส
ภาพกิจกรรม  44

 

         
 

 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ภาพกิจกรรม  ff

 

44กิจกรรมตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน

ภาพกิจกรรม  ff

 

         
                            
ข่าวการศึกษา ผู้อำนวยการ
 บุคลากร
บุคลากรในโรงเรียน
ภาพกิจกรรม

 สพป.อต. เขต2
  Web link
      
กระทรวงและหน่วยงานอิสระ
จังห วั ื่อส ิ่ทั ศน์เกี่ยวก
มุมการศึกษา
กระทรวศึกษาธิการ
สำนักงานฯศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงาน กพ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
คุรุสภา
คุณครูดอทคอม
มุม ศน.
ห้องพักครู
มุมนักเรียน
อ่านข่าว
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด