กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วันจันทร์ "งานอาชีพ" วันพุธ"กีฬาพาเพลิน" วันพฤหัสบดี "ศิลป์สร้างสรรค์"